Nikah İşlemleri

       EVLİLİK İŞLEMLERİ

     Müracaat için çiftlerden birinin BELEDİYEMİZ sınırları içerisinde ikamet etmesi yeterlidir. (Çiftlerden biri veya her ikisi de BELEDİYEMİZ dışında ikamet ediyorsa, bağlı bulundukları Belediyenin Evlendirme Memurluklarından Evlenme izin Belgesi getireceklerdir.) Evlenen çiftler müracaata birlikte gelmesi gerekmektedir.

     1- VESİKALIK RESİM (6 ADET): Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun, (başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) içinde çektirilmiş olacaktır. Fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

     2- NÜFUS CÜZDANI: Müracaat sırasında aslı ve arkalı önlü fotokopileri getirilecektir. Resimsiz Nüfus Cüzdanı kabul edilmeyecektir.

     3- SAĞLIK RAPORU: Evlenme işlerine mahsus sağlık raporu (Aile Hekimliğince) ve talasemi raporu ( Aile Hekimi yönlendirecektir. )

     EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmadan evlenebilir.

     EK BİLGİLER: Kadın dul veya boşanmış ise, evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise, iddet süresinin kaldırılması için Aile Mahkemesinden Mahkeme kararı getirilecektir.

     Yaşı küçük olanlar;

     a- 17 Yaşını doldurmuş kız ve erkeklerin evlenmeleri için, vukuatlı nüfus kayıt örneği alınacaktır: Müracaata anne ve baba ile gelinecektir. Anne veya Babadan biri ölmüş ise nüfus kaydı ile belgelenecektir.

    b-16 Yaşını doldurmuş erkek veya kadının evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirmesi gerekmektedir.

    c- Bayanlar evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik sodaydı ile birlikte kullanmak isteyenler; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu nun 187. maddesi uyarınca, Belediyemizden verilen 2 adet dilekçeyi dolduracaklardır.

    d-Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları Mal Ayrılığı Sözleşmesi müracaat dosyasına konur.

    Not:

    1- Nikah günü almak için önceden müracaat edilmesi gerekmektedir.

     2-Müracaat Evrakları, alındığı tarihten 6 ay süre için geçerlidir. Eksik evrakla müracaat kabul edilmemektedir.

     3-Aile Cüzdanı ücreti alınmaktadır. 200TL (Yürürlükte bulunan değerli kâğıt bedeline göre )

     4-YABANCI EVLENMELERDE İSTENİLEN BELGELER. Bekârlık Belgesi, Doğum Belgesi, Evlenme Ehliyet Belgesi, Pasaport