2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri


                                              T.C

MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

                          2023 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN                     KARAR ÖZETLERİ


Toplantı Tarihi

05.12.2023

Toplantı Saati

14:00

Toplantı Yeri

Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Olağan/Olağanüstü

2023 Yılı Aralık Ayı Olağan

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri

Ferat AKTAN , Yüksel UĞRAN,  Hasan CEYLAN, Nazım ÇABUK,  Abdurrahman SÜMBÜL

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

 Ahmet YALÇIN, Sabri TAŞKUYU, Mustafa ÜNÜVAR,  Mustafa TIRAŞ, Erkan KILIÇ, Mehmet ELFETKUYU, Mehmet SÜLÜK

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

1

05.12.2023

25

Belediyemizde çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları ve 5393 Sayılı Kanunun 49 maddesine göre çalışan personellere Mali ve Sosyal  denge tazminatı verilebilmesi için yetkili sendika ile sözleşme imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi.Belediyemizde çalışmakta olan 657 Sayılı Devlet  Memurları ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 maddesine istinaden çalışan kamu görevlilerine 4688 Sayılı Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde sosyal denge tazminatı verilmesi ve yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN sendikası ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Ferat AKTAN'a yetki verilmesi oylamaya sunuldu.Yapılan işaretle oylamada sosyal denge tazminatı verilmesi ve yetkili BEM-BİR-SEN  sendikası ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Ferat AKTAN' a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Aydıncık Belediye Meclisi, 05.12.2023 Salı günü Aydıncık Belediyesi Meclis Başkanı Ferat AKTAN Başkanlığında, Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı.

2

05.12.2023

26

Aydıncık Belediye Meclisi, 05.12.2023 Salı günü Aydıncık Belediyesi Meclis Başkanı Ferat AKTAN Başkanlığında, Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı.Fen İşleri Müdürlüğünün tanzimli, Başkanlıkça Meclise havaleli 01/12/2023 tarih ve E­51703758-155.99-7191 Sayılı müzekkeresi ve ekleri meclise okunduBelediyemiz sınırları içerisinde bulunan  halihazırda 5 mahallede  (Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Hacıbahattin Mahallesi ve Yeniyörük Mahalle) İçişleri Bakanlığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi(MAKS) güncellemeleri nedeniyle mahalle sınırları değiştirilmiş ve bu değişiklik olumsuzluklara neden olduğu tespit edilmiştir.Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan “Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Hacıbahattin Mahallesi ve Yeniyörük Mahallesinde”  5 adet mahallenin sınırlarının, ekli krokide yer alan ve  koordinatları ekte belirtildiği şekli ile belirlenmesine, ekli paftanın ve koordinat tablosunun meclis kararı sayılmasına,  5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. maddesinde yer alan, "Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur." amir hükmü ve 18. Maddenin (n) fıkrası gereğince oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Ferat AKTAN

Meclis  Başkanı

 

Hasan CEYLAN                                                                                                                                          Nazım ÇABUK

    Katip Üye                                                                                                                                                     Katip Üye