2023 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

                                                                 

                                                                        T.C

MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

                          2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN       

                                                        KARAR ÖZETLERİ

 

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

1

01.09.2023

20

Gündemin birinci maddesi olarak;  Aydıncık Belediye Meclisi, 01.09.2023 Cuma günü Aydıncık Belediyesi Meclis Başkanı Ferat AKTAN Başkanlığında, Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı. Gündem maddesi gereği, Belediye Encümeni’nin 24.08.2023 tarih ve 44 Numaralı kararının görüşülmesine geçildi.

 

Gündemin birinci maddesi gereği; Belediyemizin 2024 Mali yılı bütçesi, Gelir ve Gider kalemlerinin görüşüldüğü 24.08.2023  tarih ve 40  Karar Numaralı Encümen kararı ve ekleri geldiği şekliyle Meclise okundu. Yapılan müzakere ve işaretle oylaması sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince, konunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek üzere komisyona havalesine, gereği yapılmak üzere karar ve eklerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi

 


Ferat AKTAN

Meclis Başkanı

 

Hasan CEYLAN                                                                                                              Mustafa TIRAŞ

    Katip Üye                                                                                                                    Yedek Katip Üye