2023 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

T.C

MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

                           2023 YILI HAZİRAN AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

 

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri


1

02.06.2023

16

Gündemin birinci  maddesi olarak;

Aydıncık Belediye Meclisi 02/06/2023 Cuma günü Aydıncık Belediyesi Meclis  Başkanı Ferat AKTAN Başkanlığında, Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı.

Gündemin Birinci maddesi olarak;

Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği 15.04.2021 tarih ve 31455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte Amaç ve kapsam başlığı altında; “MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı, bunların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek ve diğer hususların açıklanmasını sağlamaktır.” Belediyelerce yapılacak işlemler başlığı altında; “MADDE 6 (1) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlemesi için önce ilgili ilçe belediye meclisince karar alınır. Teklifi içeren bu karar, gerekçeleri ile beraber büyükşehir belediye başkanlığına gönderilir. İlçe belediye meclisinin kararının ve teklifinin büyükşehir belediye başkanlığı kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren büyükşehir belediye meclisinin yapacağı ilk toplantıda karar ve teklif gündeme getirilir ve büyükşehir belediye meclisi, en geç doksan gün içinde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan tespitine ilişkin kararını verir.” denilmektedir. Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliğine göre, Aydıncık İlçe sınırları içerisinde kırsal mahallelerin ve kırsal yerleşik alanların belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 17.05.2023 tarih ve 3 nolu kararının kabul edilerek kırsal mahallelerin ve kırsal yerleşik alanların belirlenmesi ile ilgili önerinin yapılan işaretle oylama neticesinde mevcudun OYBİRLİĞİ ile reddine karar verildi.

 

 

 

Ferat AKTAN

Meclis Başkanı

 

Nazım ÇABUK                                                                                                              Hasan CEYLAN

    Katip Üye                                                                                                                          Katip Üye