2023 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

                                                                 

                                              T.C

MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

                          2023 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN                     KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tarihi

07.11.2023

Toplantı Saati

14:00

Toplantı Yeri

Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Olağan/Olağanüstü

2023 Yılı Kasım Ayı Olağan

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri

Yüksel UĞRAN, Sabri TAŞKUYU,  Hasan CEYLAN, Nazım ÇABUK, Erkan KILIÇ, , Mehmet ELFETKUYU, Mehmet SÜLÜK

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

Ferat AKTAN , Ahmet YALÇIN (Mazeretli),  Mustafa ÜNÜVAR, Abdurrahman SÜMBÜL, Mustafa TIRAŞ

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

 

1

07.11.2023

24

Fen ileri Müdürlüğünün 03.11.2023 tarih ve E­51703758­155.99­7026 sayılı müzekkeresi ile Mülkiyetinin ½ Belediyemize ait olan 639 nolu parsel üzerinde yer alan Belediye Eski hizmet  binanın 1. Katının Adliye binası içerisinde yer alan İcra İflas Müdürlüğü ve birimlerce kullanılmak üzere Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis işleminin yapılması istenilmiştir.

Mülkiyetinin ½ si Belediyemize ait olan 639 nolu parsel üzerinde yer alan Belediye eski hizmet binasının İcra İflas Müdürlüğü ve birimlerce kullanılmak üzere, Belediyenin ihtiyacı hasıl olması durumunda boşaltılmak şartı ile, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin ( e ) bendi ve 75. maddesinin (d) bendine istinaden Kamu Hizmeti yapıldığından bedelsiz olarak Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilmesine, yapılan işaretli oylama neticesinde, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 Yüksel UĞRAN

                                                                                                Meclis 1. Başkan  Vekili

 

Hasan CEYLAN                                                                                                                                            Nazım ÇABUK

    Katip Üye                                                                                                                                                       Katip Üye