2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

T.C

MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

                           2023 YILI MAYIS AYINDA ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri


1

05.05.2023

15

Gündemin birinci  maddesi olarak;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. maddesi uyarınca; 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri 24.04.2023 tarihinde Belediye Encümenine  sunulmuş olup, Belediye Başkanınca gerekli incelemeler yapılarak konu Belediye Encümenine intikal etmiştir.

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri A: Gider ve B Gelir olmak üzere iki kısma ayrıldığı, Bunların açılımında Gider Kalemleri Toplamının 21.133.520,11.-TL olduğu, Gelir kalemleri toplamının 21.181.796,18.-TL olduğu, görülmüş bunların kalemler bazında

A-      Gider Bütçesinin;

1-       Personel Giderinin 3.385.095,22.-TL,

2-       Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Prim Giderlerinin 463.153,59.-TL,

3-       Mal ve Hizmet Alımlarının 11.349.276,66.-TL,

4-       Faiz Giderlerinin 694.074,54.-TL,

5-       Cari Transferler 447.354,77.-TL,

6-       Sermaye Giderlerinin 4.294.565,33.-TL olmak üzere Toplam 21.133.520,11.-TL olarak gerçekleşmiştir.

B-      Gelir Bütçesinin:

1-       Vergi Gelirleri 1.346.566,34.-TL,

3-       Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.416.276,04.-TL

4-       Alınan Bağış ve Yardımlar ile  Özel Gelirler 2.282.460,00.-TL,

  5-    Diğer Gelirlerden 15.138.482,45.-TL olmak üzere toplam 21.181.796,18.-TL olarak gerçekleşmiştir.

                2022 Yılı Bütçe Giderlerinin; 21.133.520,11.-TL, 2022 yılı Bütçe Gelirlerinin; 21.181.796,18.-TL.-TL olduğu, ve 2022 yılı Personel Giderlerinin 3.885.095,22.-TL, olduğu görülerek,  2022  yılı Yeniden  Değerleme Oranı % 36,20  olduğu buna göre 2022 yılı personel giderinin oranı 12.267.038,00-TL x % 36,20 =  4.440.667,76.-TL   12.267.038,00.-TL + 4.440.667,76= 16.707.705,76.-TL x %30 = 5.012.311,72.-TL olduğu görülmekle Personel Giderinin  %30 barajını aşmadığı görülmüştür.

                2022 yılı içinde harcanmayan 7.053.479,389.-TL ödenek yıl sonunda imha edilmiştir.

                2022  Mali Yılı  gider bütçesi 28.187.000,00.-TL olarak kabul edilmiş olup, bu ödenekten 21.133.520,11.-TL tahakkuk ve tevdi edilmiştir. 2.259.796,86-TL 2021 Mali yılından Devreden gelir Tahakkuku ve 2022 Mali yılı İçerisinde de 21.387.205,41.-TL ‘lik tahakkukla Toplam 23.647.002,41.-TL tahakkuka ulaşılmış bu tahakkuktan 21.181.796,18.-TL tahsilat yapılmıştır.

                2022 Mali Yılı Kesin Hesabı cetvelleri incelenmiş  5393 sayılı Belediye Kanunun 34/a maddesi uyarınca görüşülmüş olup, oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 Ferat AKTAN

Meclis Başkanı

 

 

Nazım ÇABUK                                                                                                              Hasan CEYLAN

    Katip Üye                                                                                                                          Katip Üye