2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

                                                                 

                                              T.C

MERSİN AYDINCIK İLÇE BELEDİYESİ

                          2024 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN                     KARAR ÖZETLERİ

Toplantı Tarihi

08.04.2024

Toplantı Saati

14:00

Toplantı Yeri

Aydıncık Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Olağan/Olağanüstü

2024 Yılı Nisan Ayı Olağan

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri

Özkan KILIÇARPA, Şerife Funda BULDURLUOĞLU, Fatma ARI, Salih Seçkin YILDIRIM, Onur GÜNEBAKMAZ, Ömer Yazgan AYGÜN, Nasuh DAŞBAŞ, Onur HAS, Durmuş Ali ÖZTÜRK, Mehmet Ali ACUN, Necdet YENİSERT

Toplantıya Katılmayan Meclis Üyeleri

 Mustafa ŞİMŞEK (Mazeretli)

Sıra No

Karar Tarihi

Karar No

Karar Özetleri

1

08.04.2024

5

Gündemin Birinci Maddesi gereğince, Katip (2 asil) üyelerin seçimine geçildi. Meclis Katip (Asil) Üyeliğe, Şerife Funda BULDURLUOĞLU ve Fatma ARI aday olduklarını açıkladılar. Mühürlü oy pusulaları ve zarflar dağıtıldı. 11 adet oy kullanıldığı görüldü. Yapılan tasnifleme de  Katip üyeliğine (Asil)  aday olan Şerife Funda BULDURLUOĞLU 11 oy (Onbir),  Fatma ARI 11 oy (Onbir) aldığı görüldü. 5393 Sayalı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi gereği  2 (iki) yıl görev yapmak üzere Şerife Funda BULDURLUOĞLU ve Fatma ARI  Asil katip üyeliğe seçildi.

2

08.04.2024

6

Gündemin İkinci Maddesi gereğince, yedek katip üyelerin seçimine geçildi. Meclis yedek Katip Üyeliğe, Mehmet Ali ACUN ve Durmuş Ali ÖZTÜRK aday olduklarını açıkladılar. Mühürlü oy pusulaları ve zarflar dağıtıldı. 11 adet oy kullanıldığı görüldü. Yapılan tasniflemede Yedek  Katip üyeliğine aday olan Mehmet Ali ACUN 11 oy (Onbir), Durmuş Ali ÖZTÜRK 11 oy (Onbir) aldığı görüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi gereği  2 (iki) yıl görev yapmak üzere Mehmet Ali ACUN ve Durmuş Ali ÖZTÜRK  yedek katip üyeliğe seçildi.

3

08.04.2024

7

Gündemin Üçüncü Maddesi gereğince Meclis 1. Başkan Vekili seçimine geçildi. Meclis 1. Bakan Vekilliğine, Fatma ARI aday olduğunu açıkladı. Mühürlü oy pusulaları ve zarflar dağıtıldı. 11 adet oy kullanıldığı görüldü. Yapılan tasniflemede, 2 adet oyun boş olduğu,  Fatma ARI  8 oy (Sekiz), Şerife Funda BULDURLUOĞLU 1 oy (Bir) aldığı görüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi gereği  2 (iki) yıl görev yapmak üzere Fatma ARI,  Meclis 1. Başkan Vekilliğine seçildi.

4

08.04.2024

8

Gündemin Dördüncü Maddesi gereğince Meclis 2. Başkan Vekili seçimine geçildi. Meclis 2. Bakan Vekilliğine, Şerife Funda BULDURLUOĞLU aday olduğunu açıkladı. Mühürlü oy pusulaları ve zarflar dağıtıldı. 11 adet oy kullanıldığı görüldü. Yapılan tasniflemede, 1 adet oyun boş olduğu, Şerife Funda BULDURLUOĞLU  9 oy (Dokuz), Necdet YENİSERT 1 oy (Bir) aldığı görüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi gereği  2 (iki) yıl görev yapmak üzere Şerife Funda BULDURLUOĞLU,  Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçildi.

5

08.04.2024

9

Gündemin Beşinci Maddesi gereğince 1 yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesi seçimine geçildi. Encümen Üyeliği için, Onur GÜNEBAKMAZ ve Salih Seçkin YILDIRIM aday olduğunu açıkladı. Mühürlü oy pusulaları ve zarflar dağıtıldı. 11 adet oy kullanıldığı görüldü. Yapılan tasniflemede, Onur GÜNEBAKMAZ 9 oy (Dokuz), Salih Seçkin YILDIRIM 9 oy (Dokuz), Nasuh DAŞBAŞ 1 oy (Bir), Mehmet Ali ACUN 2 oy (iki)  aldığı görüldü. 5393 Sayalı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereği  1 (Bir) yıl görev yapmak üzere Onur GÜNEBAKMAZ ve Salih Seçkin YILDIRIM Encümen Üyesi olarak seçildi.

6

08.04.2024

10

Gündemin Altıncı Maddesi gereği, 5393 sayılı Belediye kanunun 24. Maddesinde “ Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” Denildiğinden ve ilgili kanun ve Belediye Meclis  Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, komisyonların 1 (bir) yıl süre için ve 3 (üç) üyeden oluşması teklif edildi. Yapılan işaretli oylamada oy birliği ile kabul edildi.İmar  Komisyonu üyeliği  için Cumhuriyet Halk Partiden Onur GÜNEBAKMAZ ve Salih Seçkin YILDIRIM,  AK Partiden Nasuh DAŞBAŞ aday olduklarını açıkladılar.  İşaretli oylama yapıldı. Yapılan işaretli oylamada OY BİRLİĞİ ile KABUL edildi.

7

08.04.2024

11

Gündemin Yedinci  Maddesi gereği, 5393 sayılı Belediye kanunun 24. Maddesinde “ Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” Denildiğinden ve ilgili kanun ve Belediye Meclis  Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, komisyonların 1 (bir) yıl süre için ve 3 (üç) üyeden oluşması teklif edildi .Yapılan işaretli oylamada oy birliği ile kabul edildi.Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği  için Cumhuriyet Halk Partiden Fatma ARI ve Şerife Funda BULDURLUOĞLU, AK Partiden Ömer Yazgan AYGÜN aday olduklarını açıkladılar.  İşaretli oylama yapıldı. Yapılan işaretli oylamada OY BİRLİĞİ ile KABUL edildi.

8

08.04.2024

12

Gündemin Sekizinci maddesine geçildi. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışama Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatinin belirlenmesine geçildi. Her ayın ilk haftasının Cuma günü saat 14:00 olması ve bu günün resmi tatile denk gelmesinde ise Takip eden ilk iş gününde yapılması teklif edildi. Yapılan işaretli oylamada Her ayın ilk haftasının Cuma günü saat 14:00 de meclis olağan toplantısının olması ve bu günün resmi tatile denk gelmesinde ise takip eden ilk iş gününde yapılması, yapılan işaretli oylamada  oybirliği ile kabul edildi.

9

08.04.2024

13

Gündemin Dokuzuncu maddesine geçildi. Belediyemizde çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları ve 5393 Sayılı Kanunun 49 maddesine göre çalışan personellere Mali ve Sosyal  denge tazminatı verilebilmesi için yetkili sendika ile sözleşme imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi.Belediyemizde çalışmakta olan 657 Sayılı Devlet  Memurları ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 maddesine istinaden çalışan kamu görevlilerine, 4688 Sayılı Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde sosyal denge tazminatı verilmesi ve yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN sendikası ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Özkan KILIÇARPA’ya yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan işaretle oylamada sosyal denge tazminatı verilmesi ve yetkili BEM-BİR-SEN  sendikası ile sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Özkan KILIÇARPA’ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10

08.04.2024

14

Gündemin Onuncu maddesine geçildi. 5393 sayılı kanunun 56. Maddesi’nde” Belediye Başkanı, 5018 sayılı kamu Mali yönetimi ve Kontrol kanununun 41. Maddesinin 4. Fıkrasınde belirtilen: stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri ve belediye borçlarının durumunu açıklayan Faaliyet raporunu hazırlar.” Yine aynı kanunun son paragrafında “Faaliyet Raporunu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur.” Denilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince belediyemiz birimlerinin yapmış oldukları faaliyetleri gösterir rapora ilişkin gündem  maddesine Meclis 1. Başkan Vekili Fatma ARI  başkanlığında geçildi.2023 yılı faaliyet raporu meclis huzurunda  kalem kalem okudu ve detaylı  anlatım yapmasının  ardından  Meclis 1. Başkan vekili Fatma ARI  konu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.  Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Oylamaya geçildi. Yapılan işaretli oylamada 2023 yılı Faaliyet Raporu  meclis Toplantısında Katılanların Oy Birliği  ile  kabul edildi.

11

08.04.2024

15

Gündemin Onbirinci maddesine geçildi. Aydıncık Belediyesine ait olan Aydıncık Belediyesi Personel Limited Şirketini münferiden temsil etmeye Belediye Başkanı Özkan KILIÇARPA’ya yetki verilmesi oylamaya sunuldu.Yapılan işaretle oylamada, Belediyemize ait Aydıncık Belediyesi Personel Limited Şirketini münferiden temsil etmeye Belediye Başkanı Özkan KILIÇARPA’ya yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12

08.04.2024

16

Gündemin Onikinci maddesi gereği, 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu 8. Ve 11. Maddeleri gereğince, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğine 1 asıl, 1 yedek üye seçimine geçildi.  Salih Seçkin YILDIRIM Asıl,  Mehmet Ali ACUN yedek üyelik için aday olduklarını açıkladılar.  Gizli Oylama Yapıldı. Mühürlü Zarflar Dağıtıldı. Yapılan tasniflemede, Salih Seçkin YILDIRIM (Asıl)-10-(On), Mehmet Ali ACUN (Yedek)-9-(Dokuz) oy  aldıkları görüldü. Salih Seçkin YILDIRIM asıl üyeliğe, Mehmet Ali ACUN yedek üyeliğe seçildi.

13

08.04.2024

17

Gündemin On üçüncü maddesi gereği, 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu 8. Ve 11. Maddeleri gereğince, Tarihi Kentler Belediyeler Birliğine 1 asıl, 1 yedek üye seçimine geçildi.  Onur GÜNEBAKMAZ Asıl,  Şerife Funda BULDURLUOĞLU yedek üyelik için aday olduklarını açıkladılar.  Gizli Oylama Yapıldı. Mühürlü Zarflar Dağıtıldı. Yapılan tasniflemede, Onur GÜNEBAKMAZ (Asıl)-9-(Dokuz), Şerife Funda BULDURLUOĞLU (Yedek)-9-(Dokuz) oy aldıkları görüldü. Onur GÜNEBAKMAZ asıl üyeliğe, Şerife Funda BULDURLUOĞLU yedek üyeliğe seçildi.

14

08.04.2024

18

Gündemin On Dört’üncü maddesi gereği, 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu 8. Ve 11. Maddeleri gereğince, Çukurova Belediyeler Birliği' ne 2 asıl, 1 yedek üye seçimine geçildi.  Şerife Funda BULDURLUOĞLU ve Ömer Yazgan AYGÜN Asıl,  Necdet YENİSERT yedek üyelik için aday olduklarını açıkladılar.  Gizli Oylama Yapıldı. Mühürlü Zarflar Dağıtıldı. Yapılan tasniflemede, Şerife Funda BULDURLUOĞLU (Asıl)-10-(On), Ömer Yazgan AYGÜN (Asıl)11 (OnBir), Necdet YENİSERT (Yedek)-10-(On) oy  aldıkları görüldü. Şerife Funda BULDURLUOĞLU ve Ömer Yazgan AYGÜN asıl üyeliğe, Necdet YENİSERT yedek üyeliğe seçildi.

15

08.04.2024

19

Gündemin On Beşinci maddesi gereği, 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu 8. Ve 11. Maddeleri gereğince, Sağlıklı Kentler Birliği'ne 1 asıl, 1 yedek üye seçimine geçildi.  Onur GÜNEBAKMAZ Asıl,  Şerife Funda BULDURLUOĞLU yedek üyelik için aday olduklarını açıkladılar.  Gizli Oylama Yapıldı. Mühürlü Zarflar Dağıtıldı. Yapılan tasniflemede, Onur GÜNEBAKMAZ(Asıl)-8-(Sekiz), Şerife Funda BULDURLUOĞLU (Yedek)-9-(Dokuz) oy aldıkları görüldü. Onur GÜNEBAKMAZ asıl üyeliğe, Şerife Funda BULDURLUOĞLU yedek üyeliğe seçildi.

16

08.04.2024

20

Gündemin On Altıncı maddesi gereği, 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu 8. Ve 11. Maddeleri gereğince, Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği' ne (METAB) 1 asıl, 1 yedek üye seçimine geçildi. Onur GÜNEBAKMAZ Asıl, Salih Seçkin YILDIRIM yedek üyelik için aday olduklarını açıkladılar. Gizli Oylama Yapıldı. Mühürlü Zarflar Dağıtıldı. Yapılan tasniflemede, Onur GÜNEBAKMAZ (Asıl)- 9-(Dokuz), Salih Seçkin YILDIRIM  (Yedek)-9-(Dokuz) oy  aldıkları görüldü. Onur GÜNEBAKMAZ asıl üyeliğe, Salih Seçkin YILDIRIM yedek üyeliğe seçildi.

17

08.04.2024

21

Gündemin On Yedinci maddesi gereği, 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu 8. Ve 11. Maddeleri gereğince, Türkiye Belediyeler Birliği' ne 1 asıl, 1 yedek üye seçimine geçildi.   Fatma ARI Asıl,  Durmuş Ali ÖZTÜRK yedek üyelik için aday olduklarını açıkladılar.  Gizli Oylama Yapıldı. Mühürlü Zarflar Dağıtıldı. Yapılan tasniflemede, Fatma ARI (Asıl)- 9-(Dokuz), Durmuş Ali ÖZTÜRK  (Yedek)-9-(Dokuz) oy  aldıkları görüldü. Fatma ARI asıl üyeliğe, Durmuş Ali ÖZTÜRK yedek üyeliğe seçildi.

18

08.04.2024

22

Gündemin On sekizinci maddesi gereği, 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu 8. Ve 11. Maddeleri gereğince, Akdeniz Belediyeler Birliği’ 1 asıl, 1 yedek üye seçimine geçildi.   Funda BULDURLUOĞLU Asıl,  Onur GÜNEBAKMAZ yedek üyelik için aday olduklarını açıkladılar.  Gizli Oylama Yapıldı. Mühürlü Zarflar Dağıtıldı. Yapılan tasniflemede, Funda BULDURLUOĞLU (Asıl)- 9-(Dokuz),  Onur GÜNEBAKMAZ (Yedek)-9(Dokuz) oy  aldıkları görüldü. Funda BULDURLUOĞLU asıl üyeliğe, Onur GÜNEBAKMAZ yedek üyeliğe seçildi.

19

08.04.2024

23

Gündemin On Dokuzuncu maddesi gereği, 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu 8. Ve 11. Maddeleri gereğince, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne 1 asıl, 1 yedek üye seçimine geçildi. Salih Seçkin YILDIRIM Asıl,  Onur HAS yedek üyelik için aday olduklarını açıkladılar.  Gizli Oylama Yapıldı. Mühürlü Zarflar Dağıtıldı. Yapılan tasniflemede, Salih Seçkin YILDIRIM (Asıl)- 9-(Dokuz),  Onur HAS (Yedek)-9(Dokuz) oy  aldıkları görüldü. Salih Seçkin YILDIRIM asıl üyeliğe, Onur HAS yedek üyeliğe seçildi.

20

08.04.2024

24

Gündemin Yirminci  maddesi gereği, 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu 8. Ve 11. Maddeleri gereğince, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (Uclg-Mewa) ‘ne 1 asıl, 1 yedek üye seçimine geçildi. Fatma ARI Asıl,  Onur HAS yedek üyelik için aday olduklarını açıkladılar.  Gizli Oylama Yapıldı. Mühürlü Zarflar Dağıtıldı. Yapılan tasniflemede, Fatma ARI (Asıl)- 9-(Dokuz),  Onur HAS (Yedek)-9(Dokuz) oy  aldıkları görüldü. Fatma ARI asıl üyeliğe, Onur HAS yedek üyeliğe seçildi.

 


Başkan

Özkan KILIÇARPA

 Belediye Başkanı

                                                                     (İmza)

 

 

Katip                                                                                                                                   Katip

        Şerife Funda BULDURLUOĞLU                                                                               Fatma ARI

               Belediye Meclis Üyesi                                                                                    Belediye Meclis Üyesi

                            (İmza)                                                                                                                     (İmza)